Práce, zaměstnání

Nabídka

Česká republika

Hledá práci / obor letectví ,dřevo a další.../

v Brně. Výšší věk je vyvážen velkou praxí i v dalších oborech.

Nabídka

Česká republika

Pracovníci z Ukrajiny